21.8.1. Om beregning af morarenter efter gebyrloven

07-01-2021

Social- og Indenrigsministeriet har på spørgsmål fra KL telefonisk udtalt, at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner) efter ministeriets opfattelse indebærer, at en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om at opkræve morarenter ved for sen betaling af en ydelse, kan beregne rente på kravets forfaldsdato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Renteberegningen knytter sig således ikke nødvendigvis til en kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte.

For et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, f.eks. den 15. december, kan der således beregnes rente pr. denne dato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra denne dato. Der påbegyndes en ny rentebærende måned den 15. i næstkommende måned, dvs. i eksemplet den 15. januar.

 

Social- og Indenrigsministeriets resumé af telefonisk udtalelse af 7. januar 2021 til KL
– Forvaltningsjura, sagsnr. 2020-6878