Resumédatabasen

 • 20.3.1. Om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer

  02-09-2020
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - el-ladestandere Kommunalfuldmagten - ladestation Kommunalfuldmagten - erhvervsvirksomhed Kommunalfuldmagten - produktion til eget brug Kommunalfuldmagten - overkapacitet Salg - overkapacitet

  Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det efter ministeriets opfattelse må antages, at kommuner har hjemmel i kommunalfuldmagtsregler om prod

 • 19.3.3. Om kommunens pligter over for en privat aktør mv.

  23-12-2019
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Delegation - til private Kommunalfuldmagten - kultur Medlem - initiativret

  Social- og indenrigsministeren har i svar af 23. december 2019 på spørgsmål nr. 168 (alm

 • 19.3.2. Om to kommuners samarbejde om madproduktion

  31-10-2019
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - betjeningsoverenskomster Kommunale fællesskaber Kommunalfuldmagten - produktion til eget brug Kommunalfuldmagten - samarbejde Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erhvervsvirksomhed Kommunalfuldmagten - overkapacitet Kommunalfuldmagten - opgaveudførelse Aktieselskab

  To kommuner havde indgået en samarbejdsaftale om madproduktion. Samarbejdsaftalen indebar bl.a

 • 19.3.1. Om kommuners mulighed for at støtte eller drive vandrerhjem

  09-10-2019
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - hotel- og restaurationsvirksomhed Kommunalfuldmagten - vandrerhjem

  Social- og Indenrigsministeriet har fundet anledning til at afgive en ny generel vejledende udtalelse om de gældende rammer for kommuners mulighed for

 • 18.3.1. Om en regions adgang til at stille en garanti i forbindelse med et offentlig-privat partnerskab (OPP)

  26-09-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Garanti Garanti - garantiprovision Myndighedsfuldmagten OPP

  En region overvejede i forbindelse med et OPP-projekt at anvende en nærmere beskrevet garantimodel, der indebar, at regionen på OPP-leverandørens even

 • 18.3.3. Om reglerne for repræsentation og rejser i kommunale fællesskaber og for kommunalbestyrelsesmedlemmer

  12-04-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunale fællesskaber Kommunalfuldmagten - studietur Kommunalfuldmagten - repræsentation Vederlag - studietur

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 12. april 2018 besvaret følgende spørgsmål 358 (alm

 • 18.3.2. Om rejseregler for politikere og ansatte i staten, regionerne og kommunerne

  24-03-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunale fællesskaber Kommunalfuldmagten - studietur Vederlag - studietur

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 24. marts 2018 besvaret følgende spørgsmål 271 (alm

 • 17.3.1. Om en kommunes annonce om bl.a. lovgivningen på ejendomsskatteområdet

  15-12-2017
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Grundsætningen om saglighed i forvaltningen Kommunalfuldmagten - landpolitiske anliggender, udtalelser om Kommunalfuldmagten - opgavefordelingsprincip

  Udtalelse om en kommunes annonce om bl.a. lovgivningen på ejendomsskatteområdet

 • 16.3.3. Om støtte til nødherberger

  07-12-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - udtømmende lovgivning

  En kommune havde spurgt, om kommunens mulighed for at yde støtte til et nødherberg for udenlandske hjemløse er udtømmende

 • 16.3.2. Om kommunal og regional støtte til Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014)

  12-10-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - accessorisk virksomhed Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erhvervsfremme Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - kultur Kommunalfuldmagten - lokalitetsprincip Kommunalfuldmagten - musikfestivaler Kommunalfuldmagten - opgavefordelingsprincip Kommunalfuldmagten - selskab deltagelse i Kommunalfuldmagten - statsstøtte Kommunalfuldmagten - turisme Kommunalfuldmagten - økonomisk forsvarlighed Myndighedsfuldmagten

  1

Søg i arkivet